Prosjektgruppe

Prosjektgruppe

Prosjektleder: Marie Undheim, Det helsevitenskapelige fakultet, UiS
Prosjektmedarbeider/universitetslektor: Kristine Horgen Aamodt, Det helsevitenskapelige fakultet, UiS
Prosjektmedarbeider/universitetslektor: Eva Vabø, Det helsevitenskapelige fakultet, UiS
Prosjektmedarbeider/rådgiver: Francois-Xavier Constantin-Jonsson, HV, UiS
Prosjektmedarbeider/kommunikasjonsrådgiver: Cathrine Sneberg, HV, UiS
Prosjektmedarbeidere/rådgivere/utviklere av digitale verktøy: Franziska Maria Vogler og Elizabeth Mary Armstrong, NettOp, UiS

Referansegruppe

Prodekan for utdanning HV/UiS: Marit Alstveit
Representant fra statsforvalteren: Rigmor Kvia de Waard
Representant fra Kommunens sentralforbund: Elin Wetås de Jara
Representant fra Norsk Sykepleierforbund: Rogaland: Aud Hølland Riise
Representant fra utdanningsavdelingen ved Stavanger universitetssjukehus: Anne Marie Joa
Representant fra kommunene i Ryfylke: Camilla Haug Flem
Representant fra Dalane Utdanningssenter: Gudrun Ellingsen

Prosjektet er forankret ved Prorektor for utdanning ved Universitetet i Stavanger, og ved dekan og prodekan for utdanning ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Scroll to Top