Prosjektpartnere

Universitetet i Stavanger (UiS)

Det helsevitenskapelige fakultet 

Prosjektet ledes av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger (UiS), og utvikles i samarbeid med NettOp-UiS. 

Fakultetet har to bachelorutdanninger i sykepleie og paramedisin, tverrfaglige masterprogram i helsevitenskap, rus og psykisk helsearbeid og prehospitale tjenester, samt sykepleiefaglige spesialiseringer innen jordmorfag, helsesykepleie, anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie og kreftsykepleie. Per 2023 er det om lag 1500 studenter og 250 ansatte tilknyttet fakultetet.

De ansatte ved HV-fakultetet er kjent for et stort engasjement for faget og utvikling av nye undervisningsmetoder og verktøy som gir god læring for studentene. Innen både utdanning og forskning fokuseres det på digitalisering, tverrfaglig samarbeid og simulering. Sykepleielaboratoriene i Kjell Arholms hus på UiS, simuleringssenteret SAFER og HelseCampus er fasiliteter som studentene bruker for å øve på praktiske prosedyrer og simulering av situasjoner som er relevante for utfordringer de vil møte i praksis og i arbeidslivet. 

NettOp-UiS 

NettOp er en avdeling under Prorektor for utdanning ved Universitet i Stavanger med spesiell kompetanse på nettdidaktikk og utvikling av digitale læremidler og nettbaserte kurs. NettOp ble opprettet allerede i 2000, som en av de første i norsk universitets- og høgskolesektor for å støtte fakultetene med digitalisering for fleksibel utdanning og digital innovasjon i undervisning og læring. NettOp har utstrakt samarbeid med Det helsevitenskapelige fakultet både i forbindelse med utviklingen av digitale læremidler for utdanningene og i en rekke nasjonale og europeiske prosjekter. 

Dalane utdanningssenter

Dalane utdanningssenter tilbyr utdanninger i samarbeid med fagskoler, høyskoler og universiteter. De legger til rette for at etter- og videreutdanning skal være mulig å kombinere med jobb- og familieliv. Det er behovet til næringslivet i Dalane som avgjør hvilke utdanningstilbud de tilbyr, og utvalget vil derfor variere fra år til år.

Besøk utdanningssenterets nettside

Bjerkreim kommune

Besøk kommunens nettside

Eigersund kommune

Besøk kommunens nettside

Sokndal kommune

Besøk kommunens nettside

Scroll to Top